เทศกาลแห่งความสุขเวียนมาอีกครั้ง หากท่านต้องการส่งความสุขในรูปแบบของ ปฏิทิน ส.ค.ส. กระดาษโน๊ต ฯลฯ เพื่อเป็นของที่ระลึก ไว้แทนความขอบคุณระหว่างท่านกับลูกค้า artandpart ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ความต้องการของท่านบรรลุเป้าหมายด้วย ปฏิทิน หลากหลายรูปแบบเข้าถึงการจดจำของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส.ค.ส. พรความสุขช่วยย้ำเตือนความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับลูกค้า กระดาษโน๊ต บันทึกข้อความสำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม หรือจะเป็นงานพิมพ์ในกรณีพิเศษ อาทิ สั่งทำปฏิทินในรูปแบบของท่านเอง ปฏิทินแขวน ปฏิทินพก สมุดโน๊ต กระดาษห่อของขวัญ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้

ติดต่อสอบถาม
Tel. 08 3824 5635 , 02 383 4945
Line ID : artandpart
E-mail : artandpart@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *