สิ่งพิมพ์โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ทั้งระบบออฟเซ็ท, ซิลค์สกรีน และอิงค์เจ็ท

Leaflet_icon Brochure_icon Poster_icon Folder_icon
ใบปลิว Leaflet แผ่นพับ Brochure โปสเตอร์ Poster แฟ้มเอกสาร Folder
Catalog_icon CompanyProfile_One AnnualReport_Lalin Journal_icon
แค๊ตตาล็อค Catalog หนังสือแนะนำบริษัท Company Profile รายงานประจำปี Annual Report วารสาร Journal
Magazine_SayoLaos1 Packaging_icon Tag-Label1 Sticker_icon
นิตยสาร Magazine กล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging ป้ายสิ้นค้า Tag Label สติ๊กเกอร์ Sticker
Calendar_icon GreetingCard_icon PostCard_icon MemoNote1
ปฏิทิน Calendar ส.ค.ส. Greeting Card โปสการ์ด Post Card กระดาษโน๊ต Memo Note
NoteBook_icon WrappingPaper_icon Banner_Daikyo JFlag_icon
สมุดโน๊ต Note Book กระดาษห่อของขวัญ Wrapping Paper แบนเนอร์ Banner ธงญี่ปุ่น J-Flag
BusinessCard_icon CD-DVD_icon Presentation_icon Artwork_icon
นามบัตร Business Card ซีดี/ดีวีดี CD/DVD  Presentation Artwork